MAŁY SAMORZĄD SZKOLNY

ARCHIWUM WYDARZEŃ                                       WYDARZENIA 2014/2017

Kolejny rok w naszej szkole działa Mały Samorząd Uczniowski klas I-III. Współpracuje z nauczycielami, poszczególnymi klasami i środowiskiem lokalnym. Współdecyduje o życiu i pracy szkoły.

 Poprzez działalność w samorządzie uczniowie I szczebla edukacji uczą się odpowiedzialności, aktywności, umiejętności współpracy w zespole, wrażliwości na potrzeby innych; angażują się  w życie społeczne.

Uświadamiają sobie, że są członkami większej społeczności:

 klasy, szkoły, miasta.

 

SKŁAD RADY MAŁEGO SAMORZĄDU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PRZEWODNICZĄCA MAŁEGO SAMORZĄDU - MICHALINA FRANKIEWICZ (KLASA 3A) 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ - SZYMON TURCZYN (KLASA 3B) 

ŁĄCZNICY  

  KLASA 2A

AMELIA DOMAGAŁA

  KLASA 2B

ARKADIA PRZYBYSŁAWSKA

 KLASA 2C

ADRIAN GRYTA